Stoppa matsvinnet

Raggmunk istället för matsvinn?

Med hjälp av en leadercheck vill vi undersöka marknaden för de större potatisarna. Vi har märkt av att det blir en hel del svinn av de större potatisarna, som vi inte lyckats att sälja. Det är synd när svinn uppstår redan i producentledet och det är verkligen inte klimatsmart och inte heller hållbart i längden. Eftersom odlingen är certifierad med svenskt sigill och klimatcertifiering vill vi förstärka detta. 

Vi har fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd för utveckling av Björnstorps potatis. Finansiering kommer från EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och skall hjälpa oss att ta ett kliv framåt. Leaderchecken kan på sikt leda till en ny förädlad produkt av de stora potatisarna.

tre loggor